Velkommen og praktisk infoPraktisk information


Klinikken er ferielukket fra d. 30.06.23- 18.8.23Jeg har overenskomst med sygesikringen, men har aktuelt desværre ikke mulighed for at tage flere klienter under sygesikringen, da min kalender er fyldt op.Mød ikke op såfremt du har symptomer på forkølelse eller anden sygdom, kontakt mig  stedet i så god tid som muligt, så vi kan lave ny aftale eller aftale om video- eller telefonkonsultation.
Hvis ønsket er der fortsat mulighed for telefon-eller videokonsultation.

En samtale varer 45-50 min, inklusive ny tid og betaling.


Tavshedspligt og journaliseringspligt: Som psykolog har jeg pligt til at føre ”ordnede oplysninger” om dit behandlingsforløb. Det betyder at jeg undervejs i vores samtale tager notater. Disse er ikke hemmelige, og du kan til enhver tid bede om at se hvad jeg har skrevet, og du må gerne få kopi hvis du ønsker det. Hvis du synes det forstyrrer at jeg tager noter, så bare sig til. Din journal opbevares aflåst hos mig, og bliver slettet 5 år efter det seneste notat er tilføjet.


Tavshedspligten betyder at du kan forvente at det vi taler om er fortroligt. Der er dog undtagelser fra tavshedspligten;

1) Jeg har pligt til at reagere, hvis jeg vurderer at du er til fare for dig selv eller andre.

2) jeg har underretningspligt, hvis jeg får kendskab til et barn hvis trivsel og udvikling er i fare.

Skulle dette opstå, vil jeg altid først forsøge at få samtykke til at handle.


Nogle klienter har givet samtykke til at forskellige offentlige instanser må indhente oplysninger hos psykologen. Hvis jeg modtager en anmodning fra en offentlig instans, så vil jeg altid drøfte det med dig, jeg vil indhente dit samtykke til at besvare anmodningen og du vil få det skrevne til gennemlæsning inden det sendes.


Kommer du med henvisning fra lægen vil jeg bede om lov til at sende brev til din læge om at vi er startet forløb, og når vi afslutter forløbet.


Afbud: Du bedes altid melde afbud hvis du bliver forhindret eller af anden grund ikke ønsker den aftalte tid, og altid gerne så hurtigt som muligt.


Afbud meldes altid på telefon 22 21 40 62, som indtalt besked eller sms, og SENEST KL 12 DAGEN FØR DEN AFTALTE TID. Ellers faktureres du for tiden, med det fulde egenbetalingsbeløb. 2 gang, faktureres med 2 x beløbet.


Disse afbudsregler har forskellige årsager:


Det er ret almindeligt at man kan få kolde fødder umiddelbart inden tiden hos psykologen, og at man ikke rigtig har lyst alligevel. Det er jo fordi noget er svært at man har booket tiden! Så afbudsreglen er en del af den terapeutiske pakke, og er med til at hjælpe dig til at passe behandlingen.

Jeg har klienter på venteliste som gerne vil have mulighed for at kunne bruge tiden