Behandling

Behandling


Al behandling tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, som vi i løbet af denførste samtale skal afdække sammen.

Ved første samtale er din vigtigste opgave at se mig an, og overveje om du tror du kan arbejde sammen med en størrelse som mig. Det er nemlig ret vigtigt, og hvis det er sådan at du af den ene eller anden grund ikke oplever at jeg er den rigtige, så er det helt ok at sige højt, så kan jeg nemlig hjælpe dig med at finde en kollega der passer til dig.
Behandling via sygesikringen - med henvisning fra lægen

Egen læge kan henvise til behandling ved psykolog, såfremt der foreligger særlige vilkår.

Disse defineres og inddeles i kategorier som følgende: • Røveri-, volds- og voldtægtsofre

• Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle       overgreb

• Trafik- og ulykkesofre

• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

• Pårørende ved dødsfald

• Personer, der har forsøgt selvmord

• Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barn, får foretaget     provokeret abort efter 12. graviditetsuge

• Depression, mild til moderat

• Angst


Tilskud til psykologhjælp er betinget af:


• At klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge


• At psykologen er tilknyttet sygesikringen


Det er vigtigt at henvisningen aktiveres af psykologen, inden 3 måneder efter den er skrevet af lægen, da den ellers bliver forældet.


Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer, som kan gives som individuelle konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppekonsultationer.


Ved depression og angst er der mulighed for genhenvisning.